Perkūnas

Lietuvos kariuomenės baikerių klubas

Prisijungimas klubo nariams

Perkūnas MMC

Meilė ir pagarba laisvei, Tėvynei ir jos žmonėms, motociklui ir savo pasirinktai kario profesijai!
Nuo 2008-ųjų išdidžiai, nacionaliniais simboliais paženklintą vėliavą, savo plieniniais žirgais nešantys Perkūnas MCC kariai, tvirtina saitus su Lietuvos kariuomene, keisdami „MCC“ motociklininkų klubo statusą į MMC (angl. Military Motorcycle Club).
Mylintys savo laisvę bei įsipareigoję, negailėdami jėgų ir gyvybės, ginti Tėvynę, Perkūno MMC nariai ir ateityje užtikrins tvirtą jungtį tarp Lietuvos kariuomenės ir visuomenės. Išliks drausmingi, kariškajai tvarkai paklūstantys ir Krašto apsaugos sistemos gairėmis besivadovaujantys, Lietuvos kariuomenę atstovaujantys – visuomenės nariai.
Perkūnas MMC – Karių motociklininkų klubo gretose sutiksite vyrus ir moteris, tarnaujančius ar tarnavusius Lietuvos kariuomenėje,- ištikimus Perkūno MMC vertybių puoselėtojus.
Nuo šiol, Perkūnas MCC antsiuvas yra mūsų Klubo prasmingo kelio pradžios simbolis, - istorijos dalis. Tvirtai laikydami savo plieninių žirgų vairą, griaudžiame į ateitį, vilkėdami liemenę pažymėtą MMC statusu.

Love and respect for freedom, the homeland and its people, the motorcycle, and the life choice of being a military!
Since 2008, Perkūnas MCC warriors are proudly carrying the flag with national symbols on their steel horses. From now on, they consolidate their ties with the Lithuanian Armed Forces by changing the status of the Motorcycle Club (MCC) to the MMC (Military Motorcycle Club).
Loving their freedom and committed to defending their homeland without sparing their lives, the members of Perkūnas MMC will continue to provide a strong link between the Lithuanian Armed Forces and the people of Lithuania. They will remain disciplined, obedient to the military order, and guided by the National Defense System, and above all, they will remain members of the society.
Among the members of Perkūnas MMC you will meet men and women who are serving or have served in the Lithuanian Armed Forces - faithful guardians of the values of the Perkūnas MMC.
From now on, Perkūnas MCC badge is a symbol of the beginning of our Club's meaningful journey - part of history. With a firm grip on the handlebars of our steely steeds, we thunder into the future wearing the vest bearing the MMC status.